Referenser.

Vi har sedan 1997 ett ramavtal med OKG AB i Oskarshamn. Arbetet består att på kärnkraftsområdet behandla alkohol och drogberoende i grupp. Just nu utför vi regelbundna utbildningar, handledning och information till deras personal på bred front. Prolog arbetar dessutom med samtalsterapi till personalen, som ligger utanför beroendeproblematik, detta på uppdrag av personalenheten. Vi har även genomfört utbildningar tillsammans med personalenheten i ”Vad att göra när man gått i väggen”. Prolog har idag avtal med: Länsarbetsnämnden, Polisen i Skåne, Lunds Universitet, Malmö Högskola, AB Previa och med Skånes samtliga kommuner. Vi har dessutom ett nära samarbete med ett stort antal företag i södra Sverige. Prolog har bedrivit behandling på plats i Kalmar, Gislaved och Oskarshamn. Fördelen med vår behandlingsform är att behandling sker på arbetstid. En behandlingsform som har stora möjligheter att växa med anledning av att företagens kostnader för sjukskrivningar har ökat efter årsskiftet 2004/2005. En vision Prolog vill inspirera företagsledningar att satsa på förebyggande program som ger långsiktiga effekter för verksamheten och motiverar individen att ta personligt ansvar och påverka sin hälsa genom sundare livsstil. Vi ser just nu en ökad efterfrågan av utbildning hos företag och organisationer att hantera ”det svåra samtalet”. Konkret innebär detta: Var, när, och hur ska ett konfrontationssamtal genomföras? Behovet ligger i tiden med anledning av kravet på rehabiliteringsprogram. Att vara nära och stödja företag och organisationer vid deras behov har blivit allt vanligare i vårt arbete och vi har ett väl beprövat arbetsplatsprogram för detta, som fungerar som stöd och bollplank till personalansvariga i dessa frågor.