Behandling.

Vårt behandlingsprogram riktar sig till vuxna som har problem med alkohol eller droger. Behandlingen sker antingen på dagtid eller kvällstid i öppenvård. Behandlingsprogrammen innehåller en klar struktur med schemalagda och obligatoriska inslag och aktiviteter för deltagarna. De obligatoriska inslagen kompletteras med individuella uppgifter för varje patient och personliga samtal. Den väsentligaste delen i behandlingen är gruppterapin, som varvas med pedagogiska inslag i form av föreläsningar och filmer. Ett program för anhöriga ingår i behandlingen. Målet är att den person som kommer till oss för behandling skall bli alkohol/drogfri och uppnå en bättre livskvalitet. Öppen behandlingen på kvällstid har pågått sedan 1996. Resultatet av detta är ett mycket god renommé av vår behandling hos ett stort antal företag. Vår nisch är att försöka möta problemet så tidigt det är möjligt. Det ger förutsättningarna för patienten att fungera i vardagslivet med minimal störning på familjeliv och arbetsliv. Att bedriva behandling av ett beroende mitt i ”verkligheten” ger en mycket dynamisk process mot ett tillfrisknande i att leva ett liv utan alkohol och droger. Detta har stor betydelse för resultatet, där en växande självkänsla till ett eget ansvar är hela filosofin i tolvstegsprogrammet. Vår patientgrupp kan man säga är ett genomsnitt av vårt samhälle. De flesta yrkesgrupper har förekommit och det fylls hela tiden på med nya. Kvinnor och män i ålder 21 till 70 år har valt att bli behandlade hos Prolog. Gruppen är anställda eller egna företagare och de flesta väljer att arbeta under behandlingen. Detta för att inte behöva belasta sin arbetsplats mer än nödvändigt. Vi bedriver även behandling på företag på dagtid. Konkret sker behandlingen på arbetstid på företaget