Tjänster.

Alkohol- och drogpolicy.
Vi hjälper till att utforma en alkohol- och drogpolicy för företaget eller organisationen.
Handlingsprogram.
Tillsammans med företaget/organisationen skapar vi en handlingsplan för alkohol- och drogfrågor som är anpassat för just det företaget eller organisationen.
Utbildning.
Utbildning för arbetsledare och anställda inom stat, kommun eller på företag i hur man upptäcker och hanterar alkohol och drogproblem på arbetsplatsen.
Rådgivning.
Stöd och rådgivning i alkohol- och drogfrågor till chefer och anställda som möter drogproblem på arbetsplatsen.
Handledning.
Handledning sker i grupp eller enskilt.
Vi konsulterar vid motivationssamtal och kan rekommendera rätt behandlingsmetod.
Chefsstöd Den som är chef och möter drogproblem på arbetsplatsen får ett aktivt stöd av oss.